GORDONKI przygotowanie do edukacji muzycznej

zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i dzieci od okresu niemowlęcego do 2 roku życia, następnie w grupie 2 - 3-latków, 4 - 5-latków oraz 6 - 8-latków (jako przygotowanie do edukacji muzycznej) w oparciu o teorię uczenia muzyki Edwina E. Gordona.

Uczymy się muzyki w taki sam sposób, jakbyśmy uczyli się języka - a dokładnie, tak jak małe dziecko uczy się komunikować w swoim języku ojczystym. Najpierw obserwuje, słucha, zbiera przeróżne doświadczenia mniej lub bardziej świadomie. Potem próbuje naśladować, "gaworzy", a dopiero następnym etapem jest świadome komunikowanie i składanie zrozumiałych dla wszystkich zdań.
To dlatego dzieci uczęszczające za "zajęcia gordonowskie" posiadają bogaty słownik rytmiczny i melodyczny oraz koordynację muzyczno-ruchową. Z reguły obserwuje się u nich większą płynność mowy, lepszą dykcję, zdolność koncentracji, co nie pozostaje bez wpływu na rozwój intelektualny i możliwości przyswajania.

Nie bez znaczenia są również "gordonowskie" sposoby na oswajanie z grą na instrumencie i śpiewu: podstawą jest tu umiejętność swobodnego wykonywania muzyki według określonych reguł. Na pierwszym miejscu nie stoi tu czytanie nut, lecz przede wszystkim kształcenie słuchu muzycznego do gry improwizowanej i komponowania.

- grupy naj-najmłodsze do 24 miesiąca życia
poniedziałki, godz.12.00
czwartki, godz.10.00
soboty, godz.9.30

- grupy dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat
środy, godz.17.00
soboty, godz.10.50
- grupy dla dzieci w wieku 4-6 lat
czwartki, godz.17.15
soboty, godz.11.40


Zapytaj o dogodny termin: tel. 505003046, tutturu.edu@o2.pl lub fb.com/tutturuedu
Przedszkolowo.pl logo